Pośredni pogląd na daną kwestię cz. 20

Proszę na przykład czytać co następuje: „Kto wie, jak kucharka spogląda z góry na posługaczkę, lokaj z hrabiowskiego domu na lokaja mieszczańskiej rodziny, zdolny mularz lub cieśla na prostego wyrobnika, kto wie, jak jaskrawo odbijają się wszystkie te różnice stanowiska na poglądach i dochodach wszystkich mimo obecnego fanatyzmu równościowego, ten uzna w hierarchii stanów psychologiczną konieczność niezależną od epoki. Jest rzeczą niezmiernie przykrą dla człowieka znajdującego się w fazie reakcyjnego, wstecznego rozwoju, gdy mu przypominają grzechy jego radykalnej młodości.

Gustaw Cohn w swych „Zarysach ekonomii politycznej” poświęca systemowi wolnej konkurencji następujące przyrodnicze i etyczne uwagi.

Idea wolnej konkurencji polega na wyobrażeniu, że prosty mechanizm reguluje stosunek między ekonomicznymi czynnościami jednostki a potrzebami ogółu, przy czym albo interesy tegoż rodzaju zmuszają interes osobisty do wykonywania czynności wymaganych, albo też interes przeciwny czuwa bacznie, by one pewnej miary nie przekraczały.

One Response to “Pośredni pogląd na daną kwestię cz. 20”
  1. Reklama says: