Pośredni pogląd na daną kwestię cz. 29

Właściwym źródłem postępu jest życie drzemiące w istotach a budzące się pod wpływem podniet zewnętrznych. Istoty żyjące oddziaływają wzajemnie na siebie nie przez walkę i współzawodnictwo lecz przez miłość. Miłość jest podstawą spójni między różnymi cząstkami naszej duszy; jest najpotężniejszym i najrozleglejszym związkiem między wszystkimi duszami składającymi społeczeństwo. A jakże my, ludzie, nazywamy dążenie duszy do rozwinięcia i objawienia sił, uczuć, myśli i obrazów tkwiących na jej głębiach? Tę dążność nazywamy miłością, miłością ideału, miłością wolności duchowej. Ludwik Buchner, myśliciel tak radykalny zresztą tam, gdzie chodzi o zwalczanie księży i teologów, w kwestiach społecznej polityki staje się wobec kapitalistów i władców znacznie łagodniejszym i pokorniejszym. Buchner widzi panowanie walki o byt w całym organicznym świecie nie wyłączając ludzkiego. Jednakże człowiek ucywilizowany wyrósł już z pierwotnej surowej formy tej walki, tj. walki wszystkich przeciw wszystkim dzięki porządkom państwowo-społecznym i stworzył mnóstwo instytucji mających na celu uchronić jednostkę przynajmniej od najzgubniejszych następstw tej walki, udzielić słabszemu opieki przeciw silnym oraz przeciw ujemnym czynnikom przyrody.

One Response to “Pośredni pogląd na daną kwestię cz. 29”
  1. Reklama says: